You are currently viewing www.dhanlabh.in (धनलाभ)

www.dhanlabh.in is financial advice portal developed in Marathi language. Generally local marathi people do not get financial advice in Marathi. And their understanding & acceptibility of knowledge presented in English is limited. Considering this, “dhanlabh.in” was designed. This is venture of Hon. Pradeep Joshi who retired as CE from PWD department of Maharashtra & now a experienced financial advisor.

www.dhanlabh.in हे मराठी भा़षेत विकसित केलेले आर्थिक पोर्टल आहे. साधारणपणे स्थानिक लोकांना मराठीत आर्थिक सल्ला मिळत नाही. आणि इंग्रजीमध्ये सादर केलेल्या ज्ञानाची समज आणि स्विकार्यता मर्यादीत आहे. याचा विचार करुन धनलाभ डॉट इन तयार केले होते. महाराष्ट्रातील पीडब्ल्युइ विभागातून सीई म्हणून निवृत्त झालेले मा. प्रदिप जोशी हे आता एक अनुभवी आर्थिक सल्लागार आहेत.