SAATH Trust

The main objective of Saath Trust is to protect children from Thalassemia. Thalassemia is a type of blood disorder. The disease is spread through heredity. SAATH stands for SUPPORT AND AID FOR THALASSAEMIA HEALING. This means helping and caring for young children and treating and relieving Thalassemia. Saath Trust is established by Sujata Raikar.

Saath Trust is a dynamic website built in WordPress. Activists of the trust themselves provide information about the trust, some photographs as well as information about Thalassemia. Ananya MultiTech does not charge any fees for creating websites of these charitable organizations.

साथ ट्रस्टचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे थॅलॅसेमिआ या रोगापासून लहान मुलांचा बचाव करणे. थॅलॅसेमिआ हा रोग एक प्रकारे रक्ताचा विकार आहे. हा रोग अनुवंशिकतेमुळे पसरतो. SAATH म्हणजे SUPPORT AND AID FOR THALASSAEMIA HEALING,  म्हणजेच लहान मुलांना सहाय्य करून त्यांची काळजी घेणे व थॅलॅसेमिआ या रोगावर उपचार करुन त्यापासून त्यांना मुक्त करणे. साथ ट्रस्ट हे सुजाता रायकर यांनी स्थापन केले आहे.

साथ ट्रस्ट ही डायनॅमिक स्वरुपाची वेबसाइट असून ती वर्डप्रेस मध्ये बनवली गेली आहे. या ट्रस्टचे कार्यकर्ते स्वतःच या ट्रस्टबद्दल माहिती, काही छायाचित्रे त्याचबरोबर थॅलॅसेमिआ या रोगाची माहितीही नमुद करतात. अनन्या मल्टिटेक या सेवाभावी संस्थांची वेबसाइट बनवताना कुठल्याच प्रकारचे शुल्क आकारत नाही.