साहीत्य संस्कृती मंडळ

The Government established the ‘Board of Sahitya Sanskriti’ on November 19, 1960 for the development of Marathi Sahitya, Kala And Sanskriti in the State of Maharashtra. This establishment was for five years. The board was then reorganized from time to time.

Ananya MultiTech has created the website of the Board of Sahitya, Kala And Sanskriti. This website is built using the WordPress system, which is dynamic. So that the activists themselves manage to convey the information of the board to the people. This website contains some information about the Board. Many of the objectives, activities of the board, as well as the awards given by the board, are incorporated by the workers of the board from time to time. Many books published by the board can be read and downloaded through this website.

महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी साहित्य, कला व संस्कृती यांच्या विकासासाठी दिनांक 19 नोव्हेंबर, 1960 ला शासनाने ‘साहित्य संस्कृती मंडळाची’ स्थापना केली. ही स्थापना पाच वर्षांकरिता होती. त्यानंतर वेळोवेळी मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली.

अनन्या मल्टिटेकने साहित्य, कला व संस्कृती मंडळाची वेबसाइट बनवली आहे. ही वेबसाइट वर्डप्रेस प्रणालीचा वापर करुन बनवली आहे, जी डायनॅमिक स्वरुपाची आहे. ज्यामुळे कार्यकर्ते स्वतःच हाताळून मंडळाची माहिती लोकांपर्यंत पोहचवतात. या वेबसाइटमध्ये मंडाळाविषयक काही माहिती उपलब्ध आहे. या मंडळाची अनेक उद्दिष्टे, उपक्रम, तसेच मंडळातर्फे दिले जाणारे पुरस्कार, या मंडळाचे कार्यकर्ते वेळोवेळी सामाविष्ट करतात. मंडळाने प्रकाशित केलेली अनेक पुस्तके या वेबसाइटच्या मदतीने वाचण्यास व डाउनलोड करण्यास मिळतात.